راهنمای به کارگیری نمرا ۳ در مؤسسه زبان

اگر نمرا ۳ برای یک مؤسسه زبان خریداری کرده‌اید، به نکات زیر دقت نمایید: – در بخش «افزودن پایه» شما سطوح مختلف مؤسسه خود را درج می‌نمایید. مثلاً: در یک مؤسسه زبان انگلیسی این پایه‌ها ممکن است وجود داشته باشد: Beginner و Elementary و Intermediate و … TOEFL و … – اگر در مؤسسه شما […]

Read More